KURUMSAL

Birsen Kimya Sanayi Ltd Şti , hayvancılık sektörüne yem, yem katkı maddeleri ve sektöre yönelik kimyasallar ile ekipmanları sağlamak amacı ile kuruldu.

Hedefimiz kanatlı ve çiftlik hayvanları yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını en iyi kalite ve optimum fiyat düzeyinde, yurtiçi veya yurtdışından temin ederek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

Hayvancılık sektöründe özellikle beslenme alanında, yeni gelişmelerin müşterilerimize aktarılması ve maksimum üretim performansı için gerekli teknik bilgi ve kaliteli ürünleri tedarik etmeyi, kendimize misyon edindik.

Ürünlerimizin kullanıcılara sağladığı kolaylık ve karlılık, yurt dışındaki sektörel firmaların da dikkatini çekmiş olacak ki devamında ihracata yönelik taleplerin artmasınada olanak tanımıştır.

Birsen kimya olarak Ürünlerımiz dünya standartlarına uygun, kalite sertifikalı olup, ekonomik yem formülasyonu (Least cost formulation) hizmeti konusunda gıda stanadartları kapsamında güncel bilgiye sahip, deneyimli bir teknik kadroya sahiptir.

Misyon

Kaynakları en verimli şekilde kullanarak toplum ihtiyaçlarını önceden görüp karşılamaya odaklanmış; üstün hizmet ve ürün kalitesiyle güçlü bir marka imajına sahip; topluma, çalışanlarına ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getiren; saygın; birçok konuda öncü; itibarlı; insanlığın refahına ve gelişimine katkıda bulunabilen evrensel ölçülerde, kurumsal,  bir şirket olmak.

Vizyon

Değişim ve gelişime açık; güvenilir ve sürekli kendini geliştiren; araştırmacı ve yenilikçi, esnek, hızlı ve çevik yapısıyla dengeleri değiştirebilen ve kriterleri belirleyen; müşteri beklenti ve memnuniyetine önem veren; sattığı ürün ve hizmete satış sonrasında da sahip çıkarak sonuna kadar tam destek veren; devamlı ve sağlıklı büyüyerek, araştırma ve maliyet düşürücü projelerle rekabet gücünü sürekli geliştiren; müşterileri, tedarikçileri, sermaye sahipleri, finansörleri, diğer iş ortakları ve en önemlisi de çalışanları ile bir ekip ruhuyla yüksek katma değer yaratarak bunun adil paylaşımına önem veren; pazarın tüm dünya olduğu bilinciyle hareket eden; uluslararası standartlarda daima aranılan ürün ve hizmet sunmayı kendisine prensip edinmiş; iyi eğitilmiş, tam donanımlı, yetenekli, katılımcı ve üst düzeyde motive olmuş çalışanlara sahip; fark yaratan bir “MARKA” olmak.

Sosyal Ağlar İle Bağlanın

Birsen Kimya

Adres : Fatih Mah., Ali Kuşçu Caddesi No:4, 06980 Kahramankazan/Ankara

Tel : +90 312 284 9792
Fax : +90 312 284 9793
e-posta : info@birsenkimya.com

SUSOFT LIB.Profiler Statistics   0.0065
Total Load Time   Total Loading Time->0.0542
Modul Load Time   Module Bootstrap ->0.0007    Module Config->0.0021   Require Files->0.0183   _init_header Modul->0.0078   _init_footer Modul->0.0006   _init_reklam_footer_ust Modul->0.0002   _init_about_detail Modul->0.0036   _init_reklam_sol31 Modul->0.0002
Memory   Memory Peak Usage->2097152   Memory Limit->256M   Memory Usage Start->799856   Memory Usage Stop->1649368
Php Info   Php Version->5.6.40   Loaded Ext.->Core, date, ereg, libxml, openssl, pcre, zlib, filter, hash, pcntl, readline, Reflection, SPL, session, standard, cgi-fcgi, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, dba, dom, mbstring, fileinfo, ftp, gd, gettext, iconv, imap, json, exif, mcrypt, mssql, mysqlnd, mysql, mysqli, odbc, PDO, pdo_dblib, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_sqlite, Phar, posix, SimpleXML, soap, sockets, SourceGuardian, sqlite3, tokenizer, xml, wddx, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, mhash, ionCube Loader, Zend Guard Loader, Zend OPcache,
Total Load Time   Count Included Files->153   Included Files->/home/birsenki/public_html/hkk_a.php--- /home/birsenki/public_html/ConfigKlasorYolu/config_ConfigKlasorYolu.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_Klasor.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_error_log.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_IP_detaylar2.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_hata_ifadeleri.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/main/suSoft_main.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/profiler/suSoft_interface_profiler_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/environment/suSoft_interface_environment_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_regulator_base.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/environment/suSoft_environment.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/application/suSoft_application.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application_viewer.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_index.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/bootstrap/suSoft_bootstrap.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/resources/suSoft_interface_resource_base.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/resource/suSoft_bootstrap_resource.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/resource/suSoft_resource.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/resources/suSoft_interface_resource_adapter.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/base/suSoft_array_collection.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/module/suSoft_interface_bootstrap_module.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap_default.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/profiler/bootstrapper/suSoft_interface_profiler_bootstrapper.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_module.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_helper.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/formTag/helper/suSoft_interface_form_tag_helper.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/suSoft_form_helper.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/helper/suSoft_helper.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/environment/suSoft_interface_environment.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_application_ini_parser.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_parser_adapter.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_ini_runner.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_parser.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_parser.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_section_parser.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_section_parser.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/adapter/suSoft_adapter_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_application_ini_parser.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_regulator.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_reader.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_custom.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_parser.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/util/suSoft_url.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/frontPageApplicationRunner/suSoft_front_page_application_runner_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/frontPageApplicationRunner/suSoft_front_page_application_runner_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/moduleConfig/suSoft_interface_module_config_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/view/suSoft_interface_view.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/decorator/suSoft_interface_decorator_adapter.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/renderer/suSoft_interface_renderer.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/view/suSoft_interface_view_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/plugin/suSoft_interface_front_page_plugin_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_decorator.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/moduleConfig/suSoft_interface_module_config.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/profiler/suSoft_interface_profiler.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/profiler/execTimer/suSoft_interface_exec_timer.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/profiler/execTimer/suSoft_exec_timer_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/profiler/execTimer/suSoft_exec_timer_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/profiler/memory/suSoft_interface_memory.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_helper.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_Database.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_onyuz.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_onyuz_login.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_Admin.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_header_Tags.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_form_eleman.php--- /home/birsenki/public_html/config/config_dil.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/suSoft_interface_error_log.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/suSoft_interface_data_array_kontrol.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_SQL.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_HTML.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_GET_POST_kontrolor.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_form_elemanlar.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_google.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_DIL.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_page_visit.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_moduller_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_dropshadow_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/Admin/Admin_form_moduller_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/Admin/Admin_GET_POST_kontrolor_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_login.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/suSoft_functions.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/plugin/suSoft_interface_front_page_plugin.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/plugin/suSoft_front_page_plugin.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/plugin/suSoft_front_page_plugin_inline.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_view_base.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_view.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_view.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/header/suSoft_interface_form_header_base.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/header/suSoft_form_header_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/header/suSoft_form_header_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/header/suSoft_interface_form_header.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/plugin/suSoft_form_header_plugin_inline.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/header/helper/suSoft_form_header_helper.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/formTag/suSoft_form_tag_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/formTag/suSoft_form_tag_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/formTag/suSoft_interface_form_tag.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_js_event.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_css_inline.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_css_class.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_event.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_name.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_id.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/formTag/helper/suSoft_form_tag_helper.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/body/suSoft_form_body_tag_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/body/suSoft_form_body_tag_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/body/suSoft_interface_form_body_tag.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_text_direction.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_lang_code.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_xml_lang_code.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/form/body/helper/suSoft_form_body_tag_helper.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/formTag/suSoft_interface_form_tag_base.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/form/body/suSoft_interface_form_body_tag_base.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_form_form_tag.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_form_body_tag.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/moduleConfig/suSoft_module_config_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/moduleConfig/suSoft_module_config_abstract.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/plugin/suSoft_module_config_plugin_inline.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_front_page_application_runner_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_basic.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/decorator/suSoft_interface_decorator_basic.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/renderer/suSoft_renderer_view.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/renderer/suSoft_renderer.php--- /home/birsenki/public_html/interfaces/renderer/suSoft_interface_render.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/view/suSoft_view_front_page_application_runner_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/view/suSoft_view.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/view/suSoft_view_header_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_header_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_header_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_menu_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/Admin/Admin_urn_ktg_yonetim_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_urunler_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_footer_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_hakkimizda_yerlesim.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/view/suSoft_view_content_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_content_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/view/suSoft_view_footer_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_footer_default.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/profiler/decorator/suSoft_decorator_profiler.php--- /home/birsenki/public_html/lib_class/profiler/renderer/suSoft_renderer_profiler.php---