You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vitamin B6

Vitamin B6

B6 vitamini suda eriyen vitaminlerdendir. Hayvan beslemede önemlidir

PLP (pyridoxal phosphate) ve pyridoxamine phosphate formunda amino asit, TCA (tricarboxylic acid) enerji çemberindeki karbonhidrat ve yağ asidi metabolizmalarında önemli rol oynar. Vitamin B6 koenzimlerinin etkilediği en az 60 enzim bilinmektedir.  Proteinlerin transaminasyon ve dekarboksilasyon, deaminasyon, ve desülfhidrasyon reaksiyonlarında görev alır. Eksikliğine bağlı olarak civcivlerde iştahsızlık, büyümede gerileme, dermatitis, anemi,  sinirsel hareket bozukluğu (kontrolsüz koşuşma ve ötme, yan yatıp kanatları germe, ayakları silkeleme, başın ileri geri oynatılması ve boyun döndürülmesi) ve parsiyel tüy dökülmesi,  yumurta veriminde düşme görülür. Rumende üretildiği için literatürde ruminantlarda eksikliği ile ilgili bilgi yoktur