SADECE BİZ YAPARIZ

FUNGSTOP

FUNGSTOP

FUNGSTOPbalik

FUNGSTOP

İÇERİK

Sodyum Format , Kalsiyum propiyonat, Kolloidal Silika karışımıdır

 

ÖZELLİKLERİ

 

Karma yemlerde  ve karma yem üretiminde kullanılan tüm hammaddelerde küf oluşumunu engelleyen , aynı zamanda antibakteriyel özellik taşıyan organik asitler kombinasyonudur.

FUNGSTOP,  yem ve yem hammaddelerinde mikotoksin üremesini engellemek, dolayısıyla hayvanları mikotoksikasyona karşı korumak; yem ve yem hammaddelerinin her koşulda depolanma sürelerini uzatmak ve hayvanların sindirim sistemlerinde antibakteriyel etki göstermek  amacıyla kullanılır.

FungSTOP ,yemlerde ve yem hammaddelerinde ayrıca  mantar, mayaların gelişim ve çoğalmasının önlenmesi için de kullanılır.

FAYDALARI

• FUNGSTOP, karma yemlerde ve yem hammaddelerinde küf, mantar, mayaların gelişim ve çoğalmasının önlenmesini sağlar. Mikotoksin oluşumunu ve toksikasyon riskini önler.

• Kötü depolama koşullarında mantar kaynaklı besin madde kayıplarını önler.

• Kötü depolama koşullarında yemde oluşan Salmonella ve Gram(-) bakterilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.Yumurta yemlerinde organik asitler , salmonella mücadelesinde çok önemlidir.Etlik piliç ve dana yemlerinde kullanımında Salmonella kontaminasyonu azalır. İnek yemlerinde kullanıldığında sütteki toksin kontaminasyonu riskini azaltır.

• Formik asit ve propiyonik asit güçlü antibakteriyel etkiye sahip organik asitlerdir. Propiyonik asit, Aspergillus,Fusarium, ve Penicillium türlerinin neden olduğu küflenmeyi önlemekte etkilidir.
• FUNGSTOP düzenli kullanımında hayvanların performansının artmasında bir verim arttırıcı olarak olumlu etki yapar.

KULLANIM ŞEKLİ

PeriyotDozaj
Yemin nem oranı ve risk boyutuna göre 1000 – 3000g / ton kullanılır
Riskin az olduğu durumlarda 1000-2000 g /ton kullanılır

 

Diğer Ürünler