SADECE BİZ YAPARIZ

PRO BIR

PRO BIR

İÇERİK

Bacillus subtilis: 1 x 109 CFU / g                                                                   

Beta glucanase: 14 U / g

Cellulase: 35 U / g

FAYDALARI

 Barsak florasını düzenler, Sindirimi iyileştirir, yemden yararlanmayı artırır. Çiğ atma sorunlarında dışkı kalitesini iyileştirir ve ishal vakalarını azaltır. Genç hayvanlarda enterit ve ölüm risklerini azaltır.

Salgıladığı bakteriyosinler sayesinde patojenlere karşı doğal kalkan oluşturur. Barsakta Salmonella , E.coli ve Clostridium sayılarının azalmasını sağlar.

 Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklardan korur, bakteriyel enteritlere karşı etkilidir.
Kalıntı sorunu yoktur, arınma süresi aranmaz, yumurta ve ete geçmez. Yumurta ve et verim ve kalitesini artırır.

ETKİ MEKANİZMASI
Büyütme Faktörü

 ENZİMSEL AKTİVİTE

 İçeriğindeki bakteriler kendi yaşam alanlarında ürettikleri enzimler sayesinde yem içeriğinde sindirilmesi mümkün olmayan enerji kaynaklarını açığa çıkarır, yemin besleyici değeri artar, yemden yararlanma artar.

 Rekabetçi Dışlama: Bağırsak içeriğindeki fazla sayıda patojen bakteri kolay sindirilebilir besin maddelerine ortak olarak parazit etki gösterir. Aynı zamanda kadeh hücrelerini uyararak mukus üretimini tetikler, mukus besin maddeleri ile epitel hücreleri arasındaki bağı kopararak sindirimi ve emilimi olumsuz etkiler, kolonize olmaz, verildiği sürece bağırsak içeriğinde çoğalmadan diğer bakterileri baskılar.

ANTİBİYOTİK BENZERİ ETKİ

Bakteriyosin Üretimi: Bacillus toyoi patojen bakterileri bakteriyosin adı verilen bazı antibakteriyel maddeler üreterek  baskılar. E. coli, Salmonella ve Clostridium gibi potansiyel patojen bakterilerin gelişimi baskılar.

 Rekabetçi Dışlama:  içeriğinde bulunan yüksek sayıdaki bakteri sindirim sisteminde bulunabilecek patojen mikroorganizmaların yaşam alanına ortak olur ve üreme şartlarını bozarak zararlı bakteriler baskılar.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ ETKİ

Bacillus cereus ile beslenen hayvanların barsaklarında kısa zincirli yağ asitleri  artar ve böylece bağışıklık sistemi güçlenir.

KULLANIM ŞEKLİ

Broiler tavuklarda  500g -1000g / ton yem

Yumurtacı tavuklarda  250g -500g / ton yem

Balıklarda  500g -1000g / ton yem

Buyukbaşlarda 1000g -2000 g / ton yem

 

TÜRKULLANIM ŞEKLİ
Broiler tavuklarda500g -1000g / ton yem
Yumurtacı tavuklarda250g -500g / ton yem
Balıklarda500g -1000g / ton yem
Büyükbaşlarda1000g -2000 g / ton yem

Diğer Ürünler