SADECE BİZ YAPARIZ

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Kullanım Şartları

1) birsenkimya.com sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere Birsen Kimya San. Ve Tic. A.Ş.’ye (Bundan böyle “Birsen Kimya” olarak adlandırılacaktır) ait olup, Birsen Kimya’nin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların Birsen Kimya’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Sitenin sayfalarının yazıcı çıktıları, kişisel kullanım amacıyla temin edilebilir.

2) Birsen Kimya, web sitesi’nde yer alan Birsen Kimya her türlü fiyat, bilgi, resim, standart, opsiyonel, açıklama, haberler ile tavsiye edilen satış fiyatlarının sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ve işbu bilgilerin web sitesinin son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgiler olduğunu, bu fiyatların bir satış teklifi oluşturmadığını, site içeriğinde belirtilen bilgilerin herhangi garanti ve/veya taahhüt oluşturmadığını beyan eder. Site kullanıcısı, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek Birsen Kimya’den hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. Birsen Kimya, site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal etme hakkına sahiptir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site kullanıcısına ait olup güncel bilgilerin temini için +90 312 284 97 92telefon ve info@birsenkimya.com mail adresinden Birsen Kimya ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

3) Birsen Kimya, web sitesinin virüs ve virüs benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Kullanıcı, nihai güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda kullanıcı, Birsen Kimya web sitesi’ne giriş yapması sebebiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Birsen Kimya’ye rücu etme hakkı olmaksızın tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

4) Kullanıcı, web sitesini ziyaret ettiğinde, web sitesi içeriğinde yer alan iletişim bölümündeki form aracılığıyla Birsen Kimya tarafından talep edilen bilgiyi temin etmesi halinde, Birsen Kimya doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının kişisel bilgilerini toplayabilir. Birsen Kimya sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi kabul eder. Birsen Kimya, bu bilgileri, formu dolduran kullanıcıların taleplerine cevap vermek, Birsen Kimya ürünleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve kullanıcılara ulaşmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca, Birsen Kimya, bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer uluslararası şirket gruplarına ve yetkili satıcılarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Resmi makamlar aracılığıyla, Birsen Kimya’e, kullanıcıya yönelik soruşturma amacıyla bilgi talep edilmesi ve/veya kullanıcının Birsen Kimya sistemlerinin çalışmasına engel olacak ve/veya işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının Birsen Kimya tarafından tespiti halinde, Birsen Kimya, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

5) “Web sitesi kullanım şartları”, Birsen Kimya’nin kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Birsen Kimya web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı ‘Kullanım Şartları’nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

6) Birsen Kimya ile site kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Birsen Kimya’nin elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasında vuku bulacak her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.