SADECE BİZ YAPARIZ

OPTİBOOST

OPTİBOOST

Optiboost

Tamamen bitkisel olan Optiboost; β- galactomannans ve lif değerince zengin içeriğe sahip, kanatlı  ve diğer çiftlik hayvanları rasyonlarında, kullanılması yönünden son zamanlarda en çok tercih edilen alternatif ve spesifik bir üründür. Kalsiyum ve potasyumca zengin olan bu ürün, anti okisdan özelliğinin yanında bağırsaklardaki doğal prebiyotik yapısı sayesinde E.coli ve vibrio cholerae gibi gram negatif bakterilerin bağırsak epitellerine tutunarak kolonize olmalarına bariyer oluştutmakta olup engelleyici bir etkiye sahiptir. Böylelikle ilk kullanıma başlanmasıyla birlikte söz konusu mikroorganizmaların dışkı ile birlikte atılımlarını sağlayıp, hayvan için daha temiz ve emilimi yüksek bir bağırsak ortamı sağlayarak, hayvanlarda verimi arttırmaktadır. Bunun yanında yapılan araştırmalarda optiboosˊtun hayvanlardaki fertilite (doğurganlık ve döl tutma) üzerine olumlu ve arttırıcı etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.

Tercih edilmesindeki bir diğer önemli husus ise, Bağışıklık sistemini güçlendirmek sureti ile çiftlik hayvanlarında yaygın hastalıkların özellikle salmonella(Enterobacteriaceae familyasında paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri) gibi hastalıkların oranının azaltılmasında ve hastalığın kontrolü bakımından alternatif salmonella inhibitörü gibi bir rol oynamasıdır. Özellikle salmonella inhibitörü özelliği, β-mannanase ilavesi ile desteklenen kanatlı rasyonlarında, bağırsak yüzey hacminden daha fazla besin maddesi emilimi ve nihayetinde hayvan performansına olumlu yansıdığı kanıtlamıştır. Buna ek olarak bir diğer olumlu yanı ise; ürünün gut hastalığının da tedavisinde yüksek başarı oranına sahip olduğudur.

 

Kanatlılardaki Etkisi; Olumlu Sonuçları

 

Yapılan araştırmalara göre kanatlılarda bu ürünün kullanılması sonucu, bağırsaktaki gram negatif bakterilerin popülasyonundaki azalmaya paralel olarak, kullanılan hayvanlarda, bağrısak villuslarının daha fazla uzadığı dolayısıyla bağırsak yüzey hacminin artmasına bağılı besin maddesi emiliminin daha fazla olduğu saptanmıştır. Özellikle damızlık sürülerinde fertiliteye olumlu etkisi bakımından göz ardı edilmeyecek düzeyde bir artış saptanırken, Yumurtacılarda da yumurta verimi üzerine olumlu etkisi yanında, altlık kalitesini arttırmaya bağlı kirli yumurtaların sayısının düşürülmesinde ve gübre kalitesinin de iyileştirilmesinde, başarılı bir role sahip olduğu gözlenmiştir.

 

Domuzlardaki Etkisi; Olumlu Sonuçları

 

Domuz çiftliklerinde ürünün kullanımı ve elden edilen sonuçlarına göre;  kilogram bazında canlı ağırlık ve kesim öncesi karkas ağırlığını arttırdığı, sürekli kullanılması durumunda, daha çok istenilen yağlı karkas elde edilmesine olanak sağladığı ortaya konmuştur. Buna ek olarak domuz çiftliklerinde salmonellaˊya karşı mücadelede de başarılı olduğu ve hastalık vakalarını düşürdüğü sonucuna varılmıştır.

Küçükbaşlarda Etkisi; Olumlu Sonuçları

 

Optiboost ürününün küçükbaşlardaki kullanımının olumlu etkileri, bağırsaktaki parazitlerin özellikle dişi parazitlerin doğurganlığı azalttığı, buna bağlı fekal yumurta sayısının düşürüldüğü araştırma bulguları içerisinde mevcut iken, rasyonlarına %12 oranında optiboost ürünü katılan küçükbaşların bağırsak parazitleri özellikle Haemonchus Contortus solucanı yükünün bariz bir şekilde azaldığı saptanmıştır. Ayrıca kuzularda ve keçi yavrularında optiboostun koksidiyozun kontrolü için bir alternatif ürün olabileceği, kuzular tarafından Eimeria ookisti salgılanma oranını azaltabileceği, bunun sonucu çiftlik ortamının parazit ile daha az kirletilebileceği de saptanmıştır.

Ruminantlar ile ilgili saptanmış bir diğer önemli husus, döl tutma kapasitesini arttırdığı; özellikle erkeklerde semen kalitesini iyileştirdiği ve sperm hareketliliğinin artmasında, önemli rollere sahip olduğu, saptanan bilgiler arasındadır.

 

Balıklarda Etkisi; Olumlu Sonuçları

 

Optiboost ürününün balıklar üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, tilapia balığının 60 gün boyunca% 1.25 keçiboynuzu şurubu ile beslenmesinin, büyüme performansı veya serum biyokimyasal değişkenleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığına karşın, balığın gen ekspresyon yanıtlarını, bazı doğal bağışıklık parametrelerini ve amonyak direncini artırdığı, söz konusu ürünün antioksidan özelliği olması sebebiyle de protein ve lipid oksidasyonunu önlediği, dolayısıyla doğal antioksidan katkı maddesi olarak kullanılabilirliği de bu çalışmada ortaya konmuştur.

 

Optiboostun Özetle Avantajları

 

Altlık kalitesinin iyileştirilmesi( Daha az parazit ve patojen bakteri ihtiva eden hayvan dışkısı)

Gübre kalitesinin iyileştirilmesi

Patojen taşıyıcı hayvan sayısının azaltması

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve karaciğeri fonksiyonel hale getirmesi

Yumurtalık kistlerini azaltması, doğurganlık oranını arttırması

Verim ve başlıca performansı arttırarak daha sağlıklı sürülerin elde edilmesi

Kesimhanelerde kontamine karkas oranını azaltması

Kalsiyumca zengin içeriği sayesinde daha güçlü iskelet yapısı.

Potasyumca zengin içeriği sayesinde de hayvanlardaki strese karşı duyarlılığın azalması.

Yukarıdaki açıklamalara ek, bu ürünün aynı zamanda ruminantlarda Lezzet arttırıcı özelliği olduğu da bilinmektedir.

 

Hayvan Türlerine Göre Kullanım Miktarı

 

Broiler ve Layer rasyonlarında; ton yemde 500 gr-1 kg,

Damızlık rasyonlarında; ton yeme 1 kg,

Küçükbaşlarda ve sığırlarda; ton yeme 3-5 kg,

Domuzlarda; ton yeme 1-2 kg,

Balıklarda; ton yeme 500gr- 1 kg, düzeyindedir.

 

Diğer Ürünler